Gaiplik, kişinin ölüp ölmediği konusunda tam olarak emin olunmayan durumlarda ölümü lehine kuvvetli şüphenin bulunması, ayrıca bazı şartların da varlığı koşulu ile kişinin ölümüne mahkeme kararıyla hükmedilmesidir. Bir başka deyişle, gaiplik kişiliğin hukuki yolla sona erdirilmesidir. Bir kişinin gaipliğine, ölüm tehlikesi içinde kaybolma ile uzun zamandan beri haber alınamama durumlarında karar verilebilir. Ancak, bu durumlarda bir kimsenin gaipliğine karar verilebilmesi için belli bir sürenin geçmiş olması da gerekir. Nitekim bu süreler; ölüm tehlikesi içinde kaybolma için bir yıl, uzun zamandan beri haber alınamama durumu için ise son haber tarihinden itibaren beş yıl olarak tespit edilmiştir.
Mirasın geçmesi için, gaiplik kararının alınmış olması şarttır. Fakat gaiplik kararının sonuçları, gaipten son haber alma tarihinden itibaren hüküm doğurur. Bu sebeple, mirasçı veya musaleh olabilmek için aranan(sağ olmak, ehliyet, yoksun olmamak) şartlarının miras bırakandan son olarak alınan haber tarihinde bulunması gerekir.
On yıldan beri miras hissesi mahkeme tarafından idare olunan kimsenin gaipliğine karar verilmesini hazine talep edebilir. Sağ olup olmadığı bilinmeyen kişiye ait miras hissesinin mahkeme tarafından idare edilmesi müddeti on yıldan az olsa bile, yüz yaşını tamamlamış olan kimsenin gaipliğine de hazinenin talebi üzerine hükmolunur.