Kasten ve hukuka aykırı olarak miras bırakanı öldüren veya öldürmeye teşebbüs edenler, kasten ve hukuka aykırı olarak miras bırakanı ölüme bağlı bir tasarrufta bulunmayacak hale getirenler, hile, tehdit veya cebirle miras bırakanın ölüme bağlı bir tasarrufta bulunmasını veya böyle bir tasarruftan dönmesini sağlayanlar veya buna engel olanlar, miras bırakanın artık bir daha yeniden yapamayacağı bir durumda ve zamanda ölüme bağlı tasarrufunu kasten ve hukuka aykırı olarak ortadan kaldıranlar veya bozanlar mirastan yoksundurlar.
Af halinde, yoksunluk ortadan kalkar. Af ile miras bırakan ve mirasçı arasındaki ilişki yeniden kurulur, yoksun olan kişi mirasçılık sıfatını kazanır.
Mirastan yoksunluk sadece yoksun olanı etkiler. Mirastan yoksun olanın altsoyu miras bırakandan önce ölen kimsenin altsoyu gibi mirasçı olur.