Miras bırakanın ölümü ile ardında kimlerin mirasçı olduğunu gösterir belgeye mirasçılık belgesi adı verilir. Mirasçılık belgesinin diğer adı veraset ilamıdır. Mirasçılık belgesinin çıkarılması için tek bir mirasçının dahi başvurusu yeterlidir. 2011 yılından önce mirasçılık belgesi sadece sulh hukuk mahkemeleri tarafından verilebiliyorken yapılan bir kanun değişikliği ile noterler de artık mirasçılık belgesi düzenleyebilmektedirler. Ancak mirasçılar arasında yabancı ülkede yaşayan veya yabancı ülke vatandaşı var ise noterler mirasçılık belgesi düzenlememektedir. Mirasçılık belgesini sadece yasal mirasçılar değil atanmış mirasçılar da talep edebilirler.
Mirasçılık belgesi çekişmesiz yargılama yolu ile yani davada hasım gösterilmeksizin mahkemeden ya da noterden alınan bir belgedir. Bu hususta tek bir mirasçının varlığı ve talebi yeterlidir. Bu belgenin alınabilmesi için miras bırakanın ölümünün veya hakkında gaiplik kararı alınmış olduğunun ve bunu talep edenin mirasçılık hak ve sıfatının ispat edilmesi lazımdır.
Mirasçı atanan veya lehine vasiyette bulunulan kişinin mirasçılık belgesi talep etmesi üzerine diğer mirasçılara ve vasiyet alacaklılarına bu talep bildirilir. Bu bildirimden itibaren 1 ay içinde bu kişiler tarafından talepte bulunanın sıfatına itiraz etmezse talep edene mirasçılık belgesi verilir.