Hakim, vasiyeti yerine getirme görevlisinin yerine yeni birisini tayin edemez. Çünkü vasiyeti yerine getirme görevlisi miras bırakan tarafından bir ölüme bağlı tasarruf ile tayin edilmiştir. Hakim bunu yapamayacağı için, terekeye bir mümessil tayin edilir. Bu temsilci mirasçıların anlaşması ile oybirliği ile tayin edilir. Mirasçılar anlaşamazlarsa hakim tarafından tayin edilir.
Tayin şekli farklıdır. Vasiyeti yerine getirme görevlisini miras bırakan, mümessili mirasçılar veya hakim tayin eder.Görev ve yetkileri farklıdır. Tereke temsilcisinin, vasiyeti yerine getirme görevlisine nazaran görev ve yetkileri sınırlıdır. Tayin edildiği konu ile sınırlı olarak görev yapar.
Vasiyeti yerine getirme görevlisi, ancak, sulh hakiminin izin vermesi halinde bu yetkiye sahiptir. Böyle bir izin verilmediği sürece tereke malları üzerinde tasarrufta bulunamaz. Ancak yasa ‘’olağan giderleri karşılayacak ölçüdeki tasarruflar için’’ böyle bir izine gerek olmadığını belirlemiştir.
Miras bırakan, yasal veya atanmış mirasçıları dışında bir kişiyi seçerek, son arzularının yerine getirilmesi görevini ona verebilir. Vasiyeti yerine getirme görevlisinin görevi, genel olarak, miras bırakanın bir ölüme bağlı tasarrufu ile açıkladığı son arzularını yerine getirmektir. Vasiyeti yerine getirme görevlisi tayini, miras bırakan için bir çeşit emniyet tedbiridir. Bununla miras bırakan, mirasçıların yalnız kendi menfaatlerine uygun, buna karşılık vasiyet hükümlerine aykırı davranmalarını önlemiş olur. Bu nedenle, son arzularının gerçekleşmesi bakımından miras bırakan için en güvenli yol, bir vasiyeti yerine getirme görevlisi atamaktır. Miras bırakan, vasiyeti yerine getirme görevlisi atamak suretiyle, ortaya çıkacak anlaşmazlıkları da engellemiş olur.