Mirasın açılmasından önce miras bırakanın rızası olmaksızın miras payının devredilmesine ilişkin yapılan anlaşma geçersizdir. Yapılan anlaşma mirasçı ile üçüncü şahıs arasında geçerlidir ancak miras bırakanı bağlamaz.
Miras bırakan açıklamış olduğu rızadan dönebilir. Miras bırakan açıklamış olduğu rızadan dönmemiş olsa bile mal varlığı üzerinde dilediği gibi tasarruf edebilir.
Mirasın açılmasından sonra miras payının diğer bir mirasçıya devri adi yazılı şekilde yapılırken; miras payının mirasçı olmayan üçüncü bir kişiye devri resmi şekilde yapılmaktadır.
Bu durumda diğer mirasçıların rızası aranmaz. Çünkü bu devir ile diğer mirasçıların miras payı değişmemektedir.
Bu durumda payı temlik alan üçüncü kişi mirasçı sıfatı kazanmaz. Bu nedenle de mirasçılıktan doğan hakları kullanamaz. Mirasın paylaşılmasını isteyemez. Miras paylaşımına katılamaz. Sadece miras paylaşıldıktan sonra, miras payını kendisine temlik eden mirasçıya düşen tereke mallarının kendisine devrini talep edebilir.